CAW Zuid-West-Vlaanderen

U bent hier

Vorming en groepswerking

CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt groepswerking aan in zijn deelwerking Aktractie : centrum voor opleiding en arbeidsvoorbereiding.

AKTRACTIE

Voor wie?

Je bent jongvolwassen (tussen 18 en 25 jaar).  Je kampt met een aantal welzijnsproblemen die je belemmeren aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.  Ook de klassieke VDAB beroepsopleidingen lijken momenteel te hoog gegrepen.

In Aktractie kunnen wij je helpen met je individuele welzijnsproblemen en je voorbereiden op een specifieke beroepsopleiding of een tewerkstelling.

Binnen het TRAVAK-project kunnen ook 17-jarige deeltijds lerende in Aktractie terecht.

Wat doen we?

Gedurende 22 uren per week op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag bieden we je op vaste momenten en met een vaste structuur groepsactiviteiten aan.  Deze zijn gericht op activering,  het oefenen van sociale vaardigheden, het aanleren van de nodige basis-arbeidsattitudes en algemene maatschappelijke participatie en integratie.

Het groepsprogramma bestaat voor 1/3e uit sport, ontspanning, vorming en cultuur en voor 2/3e uit werkactiviteiten in eigen werkatelier en vooral op echte werkvloeren.

Binnen het groepsprogramma leggen we ook individuele accenten volgens je eigen interesses, noden, mogelijkheden, beperkingen en toekomstplannen.

Afhankelijk van de omstandigheden kan je programma van enkele weken tot enkele maanden duren.

Ondersteunend en aanvullend aan de groepsactiviteiten hebben we ook aandacht voor je individuele vragen en problemen op welzijnsvlak.  Indien je er nood aan hebt, helpen we je bij het verwerven van de nodige basisrechten inzake wonen, uitkering, gezondheidszorg en algemeen welzijn.  We helpen je om hierin de juiste weg naar de juiste hulp en ondersteuning te vinden.

Aktractie heeft een samenwerkingsovereenkomst met VDAB Kortrijk-Roeselare en een Mandaat voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling/Trajectbegeleiding en Competentieontwikkeling.

Wie dit wil kan het Aktractieprogramma volgen binnen een officieel VDAB Opleidingscontract.

Contact

mail : aktractie@cawzuidwestvlaanderen.be

Telefoon : 0473 62 20 07 en 0474 63 36 02