CAW Zuid-West-Vlaanderen

U bent hier

Voorkomen uithuiszetting

Voorkomen uithuiszetting

Preventieve woonbegeleiding op de sociale huurmarkt

In preventieve woonbegeleiding werken we samen met jou aan die aspecten die nodig zijn om je woning te kunnen behouden. Deze begeleiding gebeurt steeds op vraag van een huisbaas-verwijzer zoals het OCMW of een sociale huisvestingsmaatschappij. We zullen je ondersteunen en je belangen verdedigen naar andere diensten. We willen er samen met jou alles aan doen dat je je woning niet (opnieuw) verliest.

Preventieve woonbegeleiding op de private huurmarkt

Ook op de private huurmarkt kan je begeleiding aanvragen ter voorkoming van uithuiszetting. Deze begeleiding gebeurt op vraag van de verhuurder, de huurder of iemand uit het netwerk van de huurder (al dan niet professioneel). Dit kan via het invullen van een 'meldingsformulier private' dat je op deze website terugvindt. Dit formulier kan worden gemaild naar preventievewoonbegeleiding@cawzuidwestvlaanderen.be . Voorwaarde hierbij is wel dat de huurder ook op de hoogte is dat de melding zal gebeuren.

Voor wie?

 • Je hebt problemen met je huidige woonst, er is het risico dat je uit huis wordt gezet wanneer je deze problemen niet aanpakt.
 • De eigenaar van je woonst – meestal OCMW, gemeentelijke dienst of sociale huisvestingsmaatschappij – stelde ons de vraag om contact met je op te nemen over deze problemen.
 • Jij bent zelf bereid om in te stappen in deze begeleiding.
 • Aanleiding is een signaal van je huisbaas over een probleemsituatie. Deze huisbaas vertelt aan het CAW wat het voornaamste probleem is, welke stappen al gezet zijn en wat de voorwaarden zijn om in de woning te kunnen blijven.

Wat doen we?

 • We nemen met jou contact op voor een eerste gesprek, alleen met jou en de woonbegeleider.  
 • Soms is er een eerste gesprek met de drie partijen: jij, de woonbegeleider van het CAW en (een medewerker van) de eigenaar van je woonst. Daarin wordt dan toegelicht wat de werkpunten zijn en wat woonbegeleiding inhoudt.
 • We bespreken met jou de hele situatie. Jouw verhaal en hoe jij de situatie ervaart is hier erg belangrijk in. We  bespreken wat voor jou mogelijk en onmogelijk is.
 • We maken samen met jou een begeleidingsvoorstel op, zowel rekening houdend met de vraag van de huisbaas als jouw persoonlijke noden.
 • We ondersteunen je in het aanpakken van deze problemen.
 • Indien nodig, oefenen we bepaalde vaardigheden die belangrijk zijn om niet opnieuw in een probleemsituatie terecht te komen: bijvoorbeeld het zelfstandig beheren van je budget, het onderhoud van de woning, opbouwen van goede contacten met anderen.
 • We komen regelmatig thuis bij je op bezoek om samen je situatie te bespreken en samen praktische zaken in orde te brengen.
 • We verdedigen je belangen en gaan in overleg met andere diensten.
 • We communiceren naar de huisbaas over deze begeleiding, maar op de manier waarop we in het CAW overal omgaan met cliëntinformatie.
 • We verwijzen je door of werken samen met andere diensten voor problemen die niet direct met het wonen te maken hebben.

Hoe werken we?

 • We werken stap voor stap en met concrete opdrachten en afspraken.
 • Deze begeleiding is van korte duur. Als je nood hebt aan een langdurige begeleiding, kan dit verder in begeleid wonen. Dit staat dan los van deze begeleiding die gestart is op vraag van de huisbaas.
 • Samen bepalen we waaraan we in deze begeleiding aan werken. Dit is uiteraard bepaald door de verwachtingen van de huisbaas, maar ook altijd door jou persoonlijke noden en vragen.
 • We blijven een korte periode nauw contact houden met jou, zodat we in deze begeleiding ook kunnen vermijden dat je opnieuw in problemen komt.
 • We hebben aandacht voor de verschillende dingen die voor jou in je leven belangrijk zijn: wonen, werken, kinderen, relatie, comfort, ontspanning.
 • We hebben aandacht voor de mensen om je heen en betrekken hen in de begeleiding: familie, vrienden, buurt.

Contact

Wil je meer informatie over preventieve woonbegeleiding, neem dan contact op met het onthaal.